Privacy Statement

Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt
die u zelf actief heeft achtergelaten.

Video & Media respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de
enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders
aangegeven. Deze informatie wordt door Video & Media niet verkocht, gedeeld of
verhuurd aan derden voor welk doel dan ook. Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt
voor opsporing, als via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen
worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet Bescherming
Persoonsgegevens). Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor
het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van
Video & Media kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt.
Deze informatie kan binnen Video & Media (en al haar dochterondernemingen en merken)
worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig
mogelijk te maken.

1. Wat is de Wet bescherming persoonsgegevens?
De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) helpt de privacy van burgers te beschermen.
Het College Bescherming Persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming
persoonsgegevens. Bekijk of download de Wet Bescherming Persoonsgegevens op overheid.nl.

2. Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld
van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen
kunnen persoonsgegevens zijn.